Vyučujeme kurz profesní kvalifikace Sportovní masáž. Kurz je akreditovaný MŠMT. Po zdárném složení závěrečných zkoušek absolvent kurzu obdrží Osvědčení profesní kvalifikace. Poté je možnost si nechat vystavit živnostenský list.

V tomto kurzu se naučíte základy :

  • fyziologie člověka
  • somatologie
  • historii masáží
  • základy první pomoci
  • základy psychologie
  • základní techniku sportovní masáže
  • další potřebné znalosti pro výkon povolání maséra

Naše škola se specializuje na individuální výuku. Tzn., že uchazeč o tento kurz bude mít dostatečný prostor, aby se naučil vše potřebné. Individuální přístup je naší prioritou. Termíny a doby výuky se přizpůsobují uchazeči o tento kurz, stejně jako lektorům.

Délka kurzu závisí na Vašem i našem čase. Obvykle trvá 1 – 3 měsíce.

Naši lektoři jsou odborní maséři s dlouholetou praxí, kteří Vám mimo jiné mohou předat i své zkušenosti ze svých maséren.

Celková cena kurzu činí 12 000,- Kč. V této částce je již započítána platba za zkoušku (3 000,- Kč) před autorizovanou komisí MŠMT. 9 000,- Kč se hradí na účet před zahájením kurzu a 3 000,- Kč nejpozději 7 dní před závěrečnými zkouškami.

Pro uchazeče, kteří by měli zájem o víkendový kurz:Jedná se o 4 víkendy, 1x za 14 dní. Celková cena kurzu je 17 000,- Kč. V této částce je již započítána platba za zkoušku (3 000,- Kč) před autorizovanou komisí MŠMT. 14 000,- Kč se hradí na účet před zahájením kurzu a 3 000,- Kč nejpozději 7 dní před závěrečnými zkouškami.

Přečtěte si pozorně OBCHODNÍ PODMÍNKY. Děkujeme.

Závěrečné zkoušky se skládají před autorizovanou komisí MŠMT v Písku. Obsahem těchto zkoušek je:

  • písemná část
  • ústní část
  • praktická část

Uchazeč o tento kurz obdrží skripta k výuce.

Těšíme se na Vás a na Váš zájem stát se jedním z nás.